hjem

COVID 19 - UTSETTELSE AV SANGERSTEVNET SYNG I SYD-VEST 2020Som en følge av den pågående Korona-pandemien, ser vi ikke noen annen løsning enn å utsette sangerstevnet som var planlagt den 4 – 7 juni 2020.

Etter å ha konferert med smittevernlegen i vår region, samt forbud og retningslinjer gitt av det offentlige, anbefales det på det sterkeste å avlyse sangerstevnet i år. Mange av de aktuelle deltagerne er i høyrisikogruppen.
Korbevegelsen har en høy gjennomsnittsalder.

Pr i dag er det antydet at smittefaren på langt nær er over, før tidligst langt ut i dette året.
Vi ser det derfor som usannsynlig at stevnet kan gjennomføres.

Vi ønsker å prøve på nytt og gjennomføre sangerstevnet den 27–30 mai 2021.

Det er derfor ønskelig at de enkelte kor opprettholder påmeldingen for koret til neste år.

Vi ønsker å tilby det samme programmet, dersom artistene og instruktørene har anledning.
De som har betalt deltakeravgift o.l., vil få pengene refundert så snart vi får anledning.Med vennlig hilsen
Mannskoret Vibran

Gunnar Stakkestad
Leder-SISV2020 komiteen


    Vår hovedsponsor :                                                                                                                                                                                  Vi er medlem i :

       

Copyright © All Rights Reserved